kalendarz kursu 8
kalendarz kursu 9
kalendarz kursu 10
kalendarz kursu 11
kalendarz kursu 12
kalendarz kursu 13
kalendarz kursu 14
Kurs 13/2017    Białystok

Asystent kursu - Urszula Wysocka e-mail:urszulawysocka@o2.pl

Roczny koszt szkolenia 5 500 zł
Rok 2017

Piąta rata do 15 października 2017 - 1000 zł
Rok 2018
Pierwsza rata do 15 grudnia 2017 - 1000 zł
Druga rata do 15 lutego 2018 - 1000 zł
Trzecia rata do 15 maja 2018 -   1500 zł
Czwarta rata do 15 sierpnia 2018 -  1000 zł
Piąta rata do 15 października 2018 - 1000 zł
lub w ratach miesięcznych

Uwaga - Możliwa ilość usprawiedliwionych nieobecności - 1 na rok, jeśli chodzi o zajęcia teoretyczne i warsztaty. Natomiast jeśli chodzi o psychodramę - jeśli ktoś będzie chciał w przyszłości ukończyć całościowe szkolenie i dostać certyfikat asystenta psychodramy - 12 godzin w całym szkoleniu. Jeśli więcej - trzeba odrabiać w Polskim Instytucie Psychodramy (i extra płacić). Jeśli ktoś chce mieć TYLKO zaliczoną psychodramę jako self experience) to może bez odrabiania opuścić 1,5 bloku (30h).
Kalendarz na rok 2017

   Data
 Piątek 16.00 - 20.00
 Sobota 9.00 - 19.00 Niedziela 9.00- 13.00
  lub 9.00 - 18.00/19.00

  14-15 styczeń 2017
 
 
dr med Piotr Błądziński
Medycyna dla psychologów
10h

Marjańskiego 3, lok. 104
dr med Piotr Błądziński
Medycyna dla psychologów
10h
Marjańskiego 3, lok. 104
   25 - 26
    Luty

  dr med Piotr Błądziński
Medycyna dla psychologów
10h

Marjańskiego 3, lok. 104
 dr med Piotr Błądziński
Medycyna dla psychologów
10h
Marjańskiego 3, lok. 104
   
    3- 5
  marzec


 Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40,
Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
  Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
Bernadetta Izydorczyk,
Monika Wiktor
Marjańskiego 3, lok. 104
 Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor
Marjańskiego 3, lok. 104
   31 marzec - 2 kwiecień
 
 Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40

  Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40

  Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40

 
    7 - 9
  kwiecień

 Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor
Leszczynowa 40
 Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor
Leszczynowa 40
 Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor
Leszczynowa 40
 
    27 - 28
     maj

  Aleksandra Zaremba
      Zaburzenia   
 psychosomatyczne 10h

       Marjańskiego  
         3/104

 
  Aleksandra Zaremba
      Zaburzenia   
psychosomatyczne 10h

 Marjańskiego 3/104


   2 - 4
 czerwiec

 
 Psychodrama
Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, pok. 104
  Psychodrama
Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor
Marjańskiego 3, pok. 104
  Psychodrama
Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor
Marjańskiego 3, pok. 104
 9-11
czerwiec

 Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
 Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
 Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
    
  9 - 10
 wrzesień

  
dr med
Łukasz Muldner-Nieckowski
Podejście psychodynamiczne 10h

Marjańskiego 3, pok. 104
 dr med
Łukasz Muldner-Nieckowski
Podejście psychodynamiczne
10h
Marjańskiego 3, pok. 104
 
  13 - 15
październik

 Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40,
Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
 Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40,
Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
 Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40,
Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
   17 - 19
   listopad

 Podejście psychodynamiczne
psychoterapia indywidualna, (grupa Racheli i Wiesia) 5h

mgr Jan Skorupa
 Leszczynowa 40
początek godz. 15.00-19.00

Podejście psychodynamiczne
psychoterapia indywidualna
mgr Jan Skorupa
Leszczynowa 40 10h
9.00 - 13.00
15.00 - 19.00

dr med
Łukasz Muldner-Nieckowski
(grupa Beni i Moniki)
Mickiewicza 31
godz. 9.00 - 19.00
(przerwa obiadowa
1 godz)
 Podejście psychodynamiczne, psychoterapia indywidualna
mgr Jan Skorupa
 Leszczynowa 40 5h
9.00 - 13.00

dr med
Łukasz Muldner-Nieckowski, 

Mickiewicza 31
9.00 - 14.00
 
   15 - 17


  grudzień

 Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104

 Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
 Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
 12 - 14
 styczeń
  2018

 
Jan Skorupa
Podejście psychodynamiczne
psychoterapia indywidualna
Marjańskiego 3, pok. 104
 dr med
Łukasz Muldner-Nieckowski, mgr
Jan Skorupa
Podejście psychodynamiczne
psychoterapia indywidualna
Marjańskiego 3, pok. 104
 dr med
Łukasz Muldner-Nieckowski,
Podejście psychodynamiczne
psychoterapia indywidualna
Marjańskiego 3, pok. 104
Jan Skorupa
Podejście psychodynamiczne
psychoterapia indywidualna
Marjańskiego 3, pok. 104
   9 - 11
    luty

 Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
 Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
 Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
 
  16 - 18
     luty
 Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
 Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
 Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
   10 - 11
   marzec

 
Jan Skorupa
Podejście psychodynamiczne
psychoterapia indywidualna
Marjańskiego 3, lok.104

 dr med
Łukasz Muldner-Nieckowski,
Jan Skorupa
Podejście psychodynamiczne
psychoterapia indywidualna

Marjańskiego 3, lok.104

 dr med
Łukasz Muldner-Nieckowski,
mgr Jan Skorupa
Podejście psychodynamiczne
psychoterapia indywidualna

Marjańskiego 3, lok.104
    6 - 8
  kwiecień
 Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40

Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
 Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40

Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
 Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
 12 - 13 maj  dr med
Łukasz Muldner-Nieckowski,
dr Aneta Kalisz

Podejście psychodynamiczne
psychoterapia  grupowa
 dr med
Łukasz Muldner-Nieckowski,
dr Aneta Kalisz

Podejście psychodynamiczne
psychoterapia  grupowa
   8 - 10
 czerwiec

 Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
 Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
 Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
  15 - 17
  czerwiec

 
Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40

 Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
 Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
  15 - 16
  wrzesień

  dr med
Łukasz Muldner-Nieckowski,
dr med Aneta Kalisz

Podejście psychodynamiczne
psychoterapia  grupowa
 dr med
Łukasz Muldner-Nieckowski,
dr med Aneta Kalisz

Podejście psychodynamiczne
psychoterapia  grupowa
     5 - 7
październik

  Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
  Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
  Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
   12 - 14
październik

  Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
  Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
  Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
  10 - 11
  listopad

  dr med
Łukasz Muldner-Nieckowski,
dr med Aneta Kalisz

Podejście psychodynamiczne
psychoterapia  grupowa
dr med
Łukasz Muldner-Nieckowski,
dr med Aneta Kalisz

Podejście psychodynamiczne
psychoterapia  grupowa

 31lstopad
2 grudzień

  Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
  Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
  Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
 14 - 16
grudzień

  Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
  Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
  Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104